900 МИСЛИ НА УЧИТЕЛЯ

Посвещаваме на 140-годишнината от рождението и 60-годишнината от заминаването на Петър Дънов (Беинса Дуно).    В една от неиздадените беседи Учителя казва: “Бих се радвал много, ако някой от вас вземе и извади мисли от всички беседи, които да са с универсално значение, за всяка душа, и с тези мисли опаше света.”    Седнах веднага […]